Hướng Dẫn : Fix Lỗi Dis Cửa Sổ Khi Vào Game

24/06/22

 ♦ Fix lỗi dis game trên windows 7, 8

Admin sẽ hường dẫn các bạn khi chạy file Game.exe  gặp lỗi has stopped working

Cách fix: Click phải vào My computer chọn Properties sẽ xuất hiện như ảnh bên dưới, sau đó ta chọn Advanced system settings

Sau khi click Add…, tìm đến thư mục chứa Game.exe