Sự Kiện Event Tháng 9 - Ghép Lồng Đèn Trung Thu

20/09/23

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

 • Bắt đầu: Sau bảo trì 17h00 ngày 22/09/2023
 • Kết Thúc : đến hết ngày 22/10/2023

Đối tượng tham gia: 

Toàn bộ các nhân vật tại Võ Lâm Thiên Sát.

NPC Liên Quan: 

Hình Ảnh Vị Trí Chức Năng
 

 Minh Nguyệt Trấn

Tòa Độ :  195/203 - 204/204

Đi từ xa phu : khu vực hoat động - tân thủ 

 

 • Ghép Lồng Đèn Ống
 • Ghép Lồng Đèn Bươm Bướm
 • Ghép Lồng Đèn Cá Chép
 • Kiểm Tra Số Lượng Vật Phẩm Sử Dụng

Nguyên Liệu Liên Quan :

Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú

Túi vật liệu lồng đèn

Đánh quái rơi ra. 
- Các bản đồ: Bản đồ luyện công  80 & 90 .

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 100 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Giấy kiếng Vàng , Lam , Lục , Đỏ , Cam       

    

Mở "Túi vật liệu lồng đèn"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 100 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Thanh Tre

Mua tại : Minh Nguyệt Trấn

Npc : Hàng Rong Sự Kiện

Giá : 5 vạn lượng / cái

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 100 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Dây Cói

Mua tại : Minh Nguyệt Trấn

Npc : Hàng Rong Sự Kiện

Giá : 15 xu / cái

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 100 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Lồng Đèn Ống

Ghép tại : Minh Nguyệt Trấn

Npc : Thợ Ghép Hoa

Sử dụng cấp 120 trỡ xuống : 10.000.000 Exp

Tối đa : 400 vật phẩm ( không cộng dồn )

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 100 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Lồng Đèn Bươm Bướm

Ghép tại : Minh Nguyệt Trấn

Npc : Thợ Ghép Hoa

Sử dụng dưới cấp 130 : 10.000.000 Exp

Sử dụng trên cấp 130 : 8.000.000 Exp

Tối đa : 700 vật phẩm ( không cộng dồn )

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 100 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Lồng Đèn Cá Chép

Ghép tại : Minh Nguyệt Trấn

Npc : Thợ Ghép Hoa

Sử dụng dưới cấp 130 : 15.000.000 Exp

Sử dụng trên cấp 130 : 12.000.000 Exp

Tối đa : 600 vật phẩm ( không cộng dồn )

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 100 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Tham Gia Hoạt Động Nhận Túi Event :

Tính Năng

Túi Event

Điều Kiện Nhận Thưởng

Vận Tiêu

2

Hoàn thành vận tiêu bạc trở lên

Thiên Bảo Khố

1 Hoàn thành nhiệm vụ

Tống Kim

5 Đạt trên 3000 điểm / lần

Vượt Ải

3 Hoàn thành vượt ải

Phong Lăng Độ

2 Tiêu diệt 1 thủy tặc đầu lĩnh

Viêm Đế

5 Hoàn thành vượt ải

Săn Boss Sát Thủ

1 Tiêu diệt 1 boss sát thủ

Dã Tẩu

1 Hoàn thành nhiệm vụ

Nguyệt Ca Đảo

5 Hoàn thành nguyệt ca đảo

Tiêu Diệt Đạo Tặc

2 Hoàn thành nhiệm vụ

Ghép Nguyên Liệu và Phần Thưởng :

Nguyên Liệu

Vật Phẩm

Phần Thưởng

1+ 1+ 1+ 1+ 1

Lồng Đèn Ống

 • Chỉ nhận được điểm kinh nghiệm
2+ 2+ 2+ 2+ 2+1

Lồng Đèn Bươm Bướm

 • Phúc duyên
 • Đá đa sắc
 • Xá lợi tâm kinh
 • Tinh hồng bảo thạch
 • Thiết la hán
 • Thủy tinh
 • Lệnh bài reset Boss Sát thủ
 • Mặt nạ ( 3 ngày )
 • Phi Phong 
 • Pháo hoa
 • Lệnh bài Dã tẫu
 • Tiên thảo lộ
3+ 3+ 3+ 3+ 3+1

Lồng Đèn Cá Chép

 • Phúc duyên
 • Tiên thảo lộ
 • Võ lâm mật tịch
 • Lệnh bài phong lăng độ
 • Bàn nhược tâm kinh
 • Đá đa sắc
 • Rương trang bị An Bang & Định Quốc ( random 7 & 14 & 30 ngày )
 • Tẩy tủy kinh
 • Mặt nạ Ngoại Trang ( 7 ngày )
 • Thủy tinh
 • Xá lợi tâm kinh
 • Ngựa 80 ( random 7 & 14 & 30 ngày )
 • Phi phong
 • Trang sức Nhu Tình & Hiệp Cốt
 • Quế hoa tửu
 • Thiên sơn bảo lộ
 • Bí kíp 90
 • Lệnh bài dã tẫu
 • Mảnh ghép trang sức Hồng Ảnh
 • Nến cát tường
 • Tinh hồng bảo thạch
 • Thủy tinh tẩy tủy
 • Mãnh ghép An Bang & Định Quốc
 • Lễ bao Thiên Hoàng
 • Lệnh bài reset Boss Sát Thủ
 • Huyết chân đơn

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Đạt Mốc Event :

Vật Phẩm

Số Lượng Sử Dụng

Phần Thưởng

Lồng Đèn Bươm Bướm

700

 • Trang bị An Bang & Định Quốc ( 7 & 14 ngày )
 • Trang bị An Bang & Định Quốc Mini ( 30 ngày )

Lồng Đèn Cá Chép

600
 • Phiên vũ ( 14 & 30 ngày & vĩnh viễn )
 • Áo Nhu Tình
 • Áo Hiệp Cốt
 • Mãnh ghép Chi Y
 • Bôn Tiêu ( 14 & 30 ngày & vĩnh viễn )
 • Đá tái tạo
 • Phi vân ( 30 ngày & vĩnh viễn )
 • Tín vật đỗi môn phái
 • Bí kíp 120
 • Trang bị An Bang & Định Quốc  ( vĩnh viễn )
 • Trang bị An Bang & Định Quốc Mini ( vĩnh viễn )