Tính Năng : Câu Cá Bến Thuyền Phượng Tường

19/07/22

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian diễn ra: 19 giờ đến 19 giờ 45 và 23 giờ đến 23 giờ 45. 
 • Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 100 trở lên
 • Khu vực câu: Bến Thuyền Phượng Tường(184/171)
 • NPC đổi các loại cá: Ngư Dân(203/200) ba lăng huyện
 • Giới hạn : 50 lần / 1 ngày

Hướng dẫn tham gia

Khi đi cần mang theo cần câu, mồi câu, mua tại Ngư Dân tọa độ (203/200 Ba Lăng Huyện) hoặc có thể xem chi tiết phần thưởng các loại cá.

Phần Thưởng Đổi Cá : 

 • Cá hồng : 5.000.000 Kinh nghiệm / 1 Con
 • Cá mập : 6.000.000 Kinh nghiệm / 1 Con
 • Cá rồng : 7.000.000 Kinh nghiệm / 1 Con
 • Cá sấu : 8.000.000 Kinh nghiệm / 1 Con
 • Mực : 10.000.000 Kinh nghiệm / 1 Con
 • Tôm : 15.000.000 Kinh nghiệm / 1 Con
 • Nàng tiên cá : 20.000.000 Kinh nghiệm / 1 Con