Tính Năng : Đua Chó Lâm An

19/07/22

Mỗi các giờ 12h 14h 16h 18h 20h 22h sẽ có 1 trận đua chó , tham gia đặt cược tại Npc Người quản lý trường đua - Xuất Lâm An (166/201),chỉ có thể đặt cược bằng Kim Nguyên Bảo .

Nội dung chi tiết

Giới thiệu trường đua
  • Tổng cộng có 6 chú chó ở 6 đường đua khác nhau 
  • Sau khi kết thúc cuộc đua và trước khi cuộc đua tiêp theo bắt đầu báo danh , nhân sĩ có thể hội thoại cùng NPC Người quản lý trường đua để kiểm tra kết quả và nhận thưởng .

Nội dung phần thưởng

Phần thưởng về nhất 
  • Nhận lại số tiền đã đặt và thắng cược . Ví dụ : đồng đạo đặt chú chó số 3 với 5,khi chú chó số 3 về đích thì đồng đạo sẽ nhận được 10
Phần thưởng về nhì 
  • Nhận lại số tiền đã đặt và thắng cược . Ví dụ : đồng đạo đặt chú chó số 1 với 5,khi chú chó số 1 về đích thì đồng đạo sẽ nhận được 5

Lưu Ý :

  • Chỉ những chú chó các bạn đặt về 1 và 2 mới được nhận thưởng , các hạng còn lại sẽ không nhận được.
  • Vui lòng chừa nhiều ô trống để nhận thưởng tránh để đầy và bị rơi Kim Nguyên Bảo ra ngoài .
  • ADMIN sẽ KHÔNG GIẢI QUYẾT trường hợp thắng cược nhưng không nhận thưởng hoặc quá thời gian quy định không nhận được nữa .